GDPR – Vaše osobní data stále chráníme

 

Zásady ochrany a zpracování osobních dat

Velmi si ceníme toho, že využíváte našich služeb a vkládáte do nás svou důvěru. Rádi bychom Vás proto ubezpečili, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás zásadní a pečlivě chráníme jakékoliv osobní informace, které nám poskytujete.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme všechny platné právní předpisy a postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR).

 

Informace ke zpracování osobních dat

VITAMINÁTOR s.r.o. se sídle Sosnová 107, 793 12 Sosnová, IČ 28585658 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s výše citovaným Nařízením Evropského parlamentu. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

VITAMINÁTOR s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodné technické a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování.  K Vaším osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Při platbě platební kartou budete přesměrováni na zabezpečený server platební brány.  V rámci samotné platební transakce nejsou naší společností zasílány žádné vaše údaje, ale zabezpečeně zpracovávány poskytovali platební brány. Pro uskutečnění platby pak platební brána přenáší data příslušné bankovní institucí, opět v rámci plně zabezpečovaného datového přenosu.

 

Zpracovatel

Oblast zpracování

Zpracovávané údaje

Více informací

Global payments, s.r.o.

V Olšinách 80/626

100 00, Praha 10 - Strašnice

Platební brána pro platby kartou

Údaje o nákupech

Informační memorandum GDPR

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat VITAMINÁTOR s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů.

O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodně, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (např. změna příjmení atd.), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.  S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, příp. je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (např. emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinností plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťuj odolnost všech našich systémů a plni funkci ochrany ztráty dat pro případy havárii, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani techniky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email soska.david@vitaminator.cz, nebo na sídlo naší společnosti:

 

VITAMINÁTOR s.r.o.

Sosnová 107

793 12 Sosnová

 

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

 

  • vaše IP adresa
  • otevíraná stránka našeho webu
  • kód odpovědi http
  • identifikace Vašeho prohlížeče

 

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě uskutečněné objednávky budete dostávat na základě oprávněného zájmu od společnosti VITAMINÁTOR s.r.o. akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte při registraci. Vitaminátor s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Vitaminátor s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy na zde nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Zpracování osobních údajů

Vitaminátor s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, vč. stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování:

 

 

Objednávka z e-shopu

 

Právní titul

Plnění smlouvy, objednávky

Osobní údaje

Dodací adresa, email, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

Vyřízení a doručení objednaného zboží

Doba zpracování

2 roky

 

 

Registrace uživatele e-shopu

 

Právní titul

Plnění smlouvy, objednávky

Osobní údaje

Dodací adresa, email, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

Zakoupení produktů

Doba zpracování

Zrušení registrace

 

 

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

email

Účel zpracování

Zasílání novinek emailem z webu www.vitaminator.czpouze aktivním zákazníkům na základě uděleného souhlasu

Doba zpracování

Do odvolání souhlasu

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

 

Vitaminátor s.r.o.

Sosnová 107, 793 12 Sosnová

IČ: 28585658

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 33197

 

Kontaktní osoba:

Bc. David Soška

Tel.: 732 266 6358

e-mail: soska.david@vitaminator.cz     

 

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu či použití svých osobních údajů nebo chcete uplatnit svá výše popsaná práva, kontaktujte nás emailem na adrese soska.david@vitaminator.cznebo písemně na adresu naší společnosti.