Historie

Historie Vitaminátoru se začala psát už v roce 1921 v obci Sosnová

Nejdůležitější okamžiky

1921naše rodina se přistěhovala do obce Sosnová
1932můj dědeček kupuje bývalý zámek, který je dnes sídlem Vitaminátoru
1938kvůli obsazení Sudet je naše rodina nucena usedlost opustit, vrací se až po roce 1945
1948náš majetek je po změně režimu na téměř půl století zabaven
1993stát panu Slavomíru Soškovi vrací nemovitosti a přilehlé sady, vše je značně zdevastováno
1996začínáme s obnovou majetku a výsadbou nových sadů
2002po letech práce na zvelebování začínáme produkovat první ovoce
2003společně s mým otcem zakládáme novou společnost
2006ve spolupráci s firmou Voran vymýšlíme a patentujeme pojízdnou linku na zpracování ovoce
2008můj otec nás navždy opouští, v jeho odkazu zakládám firmu Vitaminátor, s.r.o.
2010(2007-2010) přesvědčuji vybrané české sadaře, aby se připojili k Vitaminátoru formou franchisy
2011začínáme dodávat do škol, restaurací, nemocničních zařízení, zdravých výživ apod.
2012rozvoj spolupráce s velkoobchody a logistika zboží do zdravých výživ
2013rozšíření sortimentu na 8 ovocných a zeleninových šťáv
2015modernizace linky – nový pasterizační kotel, automatická linka na kelímky
2016výsadba 1 ha jabloní = cca 1.100 ks, výsadba 0,4 ha maliníku
2017v rámci agroturistiky => začátek realizace projektu „Sadařova naučná stezka“
2018rozšíření produktové portfolia o přesnídávky
2018v říjnu došlo k úmrtí mého otce Tomáše - zakladatele Vitaminátor s.r.o.
2019dokončení projektu Sadařova naučná stezka – výstavba lanového centra
2020začátek vlastní logistiky našeho zboží přímo k zákazníkům. Měsíční produkce cca 30.000 litrů
2021výsadba nového ekologického sadu jabloní o rozloze přes 4 ha = cca 4.200 stromů, včetně vybudování kapkové závlahy a nového oplocení
2022s našimi produkty se můžete setkat hlavně ve školách, v nemocnicích, v domovech důchodců, ve zdravých výživách a podobně, téměř po celém území ČR.

Aktuální složení našeho ekologického sadu:
17,7 ha červený rybíz
13,0 ha černý rybíz
16,0 ha jabloně
0,7 ha švestky
0,3 ha hrušky
0,4 ha maliny
Dalších 30 ha na ekologické půdě tvoří obiloviny (pšenice špalda, oves, pohanka)

Historie Vitaminátoru se začala psát v roce 1921, kdy se moji předci poprvé přistěhovali do obce Sosnová. Byli zde prvními českými obyvateli a jako praví zemědělci začali pěstovat ovoce a zemědělské plodiny. Díky své pracovitosti a tisícům hodin stráveným v sadech a na polích si můj dědeček, pan Leopold Soška, mohl v roce 1932 dovolit, během pozemkové reformy, zakoupit bývalý zámek. Ten je po drobných rekonstrukcích dodnes sídlem společnosti Vitaminátor. Bohužel v roce 1938 je náš majetek z hodiny na hodinu zabaven kvůli obsazení Sudet. Po válce je usedlost navrácena, ale v březnu 1948 opět vyvlastněna.

V roce 1993 byl mé rodině v restitučním procesu majetek vrácen. Statek se však nacházel ve velmi zuboženém stavu, bez jakékoliv mechanizace, se zničeným zavlažovacím systémem. Pole byla zdevastována, plná plevele, v sadech se nacházely přestárlé stromy. Navzdory tomuto neutěšenému stavu se můj otec, pan Slavomír Soška, rozhodl usedlost v Sosnové kompletně rekonstruovat.

Zvelebování a opravy vybavení trvaly mnoho dlouhých let. Až od roku 2002 jsme byli schopni obnovit produkci ovoce. Hlavními plodinami se staly červený a černý rybíz, švestky a jabloně. Rok poté zakládáme spolu s otcem vlastní firmu. Z počátku jsme chtěli pouze produkovat ovoce a zemědělské plodiny (obilí, brambory) , postupem času jsme ale začali uvažovat, jak zvýšit přidanou hodnotu našim výpěstkům, a začali jsme sadařské výpěstky zpracovávat ve 100% přírodní šťávy. Naším cílem je mít nad výsledným produktem kontrolu a zajistit tak co nejvyšší kvalitu.

Představu začínáme realizovat v roce 2006, kdy v úzké spolupráci s firmou Voran vyvíjíme pojízdnou linku na zpracování měkkého ovoce. Linku jsme nechali patentovat a začali vyjednávat i s dalšími farmáři ohledně případné spolupráce ve výrobě 100% přírodní šťávy. Můj otec se těchto jednání bohužel již neúčastní, mnohaletá práce na obnově statku se na něm zdravotně velmi podepsala. V roce 2008 nás navždy opouští. V úctě k jeho odkazu ten samý rok zakládám společnost Vitaminátor, s.r.o.

Během několika posledních let jsme i díky zájmu české veřejnosti o zdravé potraviny dokázali rozvinout spolupráci s řadou škol, nemocnic, restaurací, prodejen se zdravou výživou a množstvím dalších provozoven. Dodáváme 100% přírodní šťávy převážně z vlastního ovoce a zeleniny, které jsou určeny nejenom pro děti, ale pro všechny, kteří se zajímají o své vlastní zdraví.

Podporujeme zdraví Vás i Vašich dětí

Jsme rodinná firma a kvalita našeho ovoce a moštů je pro nás velmi důležitá. Osobně ručím za každý litr moštu, který opustí naši moštárnu. Mohu si to dovolit, protože osobně sleduji celý proces od pěstování ovoce až po balení hotových moštů a jejich expedici k našim odběratelům. Mojí největší odměnou je pak to, když vidím, jak Vám naše mošty chutnají. Daří se to i díky tomu, že se snažíme zachovávat tradici – dobrá chuť, žádná chemie. Mým heslem je - tradiční české ovoce na český stůl. Stále hledáme nové možnosti a zkoušíme nové kombinace chutí. Hledáme cestu k Vám, našim zákazníkům.

2017 - Tomáš Soška, majitel firmy Vitaminátor, s.r.o.