Sadařova stezka - zakončení prázdnin v přírodě

 

Pojďte si s námi užít poslední prázdninovou sobotu a zažít bohatý animační program v rámci Sadařovy stezky, který se uskuteční dne 28.8.2021 v sadech Sosnová. Program je přizpůsoben aktuálním protiepidemiologickým opatřením.

 

sadařova stezka

 

 

Jsme tradiční česká rodinná firma z podhůří Jeseníků a v ekologickém systému zemědělství hospodaříme již řadu let. Zabýváme se pěstitelskou a výrobní činností – zpracováním vlastních výpěstků, výrobou 100% přírodních šťáv a ovocných přesnídávek značky Vitaminátor.

S ohledem na naše mnohaleté zkušenosti jsme v roce 2019 vybudovali Sadařovu naučnou stezku, kde zábavnou formou představujeme hlavní cíle environmentálního přístupu k šetrné zemědělské činnosti v přírodě. Návštěvníci získají znalosti o šetrných způsobech hospodaření na zemědělské půdě tvořené ovocnými sady, ornou půdou, lesy a rybníky.

Program se skládá z několika stanovišť, kde děti budou plnit zajímavé úkoly a zároveň se vydovádí v dětském lanovém centru.

Každé dítě při vstupu dostane kartičku mladého sadaře, do které bude zaznačeno plnění jednotlivých úkolů. Dítěti v doprovodu rodičů bude následně umožněn vstup na stezku v daném rezervačním čase.

Děti na stezce plní zajímavé animační programy a sbírají razítka do Sadařovy karty. V cíli obdrží dáreček a medaili za zdárné absolvování stezky.

Po ukončení programu je možné využít pobytu v přírodě - zakoupení drobného občerstvení, případně i opékání na přírodním ohništi.

Program Sadařova stezka – speciál:

 • Registrace účastníků při vstupu do sadů, historie sadu, hra poznej dřeviny
 • Hod šiškou na koš
 • Péče o maliny, druhy krmítek, ptačí pexeso
 • Střelba prakem na plechovky
 • Lanové centrum – zapamatuj si ovoce
 • Puzzle pro děti
 • Hra „Cukr, káva, limonáda“
 • Fitness prvky
 • Trakaře
 • Hra „Víčka“
 • Cíl – ochutnávka šťáv