KONFERENCE - ŽIVOT S CELIAKIÍ

Termín akce: 18.10.2017 - 18.10.2017

Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě – Ústav ošetřovatelství
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
a
Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj
pořádají 18. října 2017, 13.00 – 17.00 hod. konferenci
ŽIVOT S CELIAKIÍ
Místo konání: Bezručovo nám. 14, posluchárna

Program:
1. Úvodní slovo - Mgr. Eliška Birková, PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., Mgr. Lenka Hanková
2. Lepek v nemocnici ... strašák ano či ne ...?! - Pavlína Grichová (KCO-MSK)
3. Celiakie v dětském věku - MUDr. David Šupík (SN Opava)
4. Doporučené potraviny pro celiakii, prevence celiakie v dětském věku - Mgr. Michaela Skořupová (FN Ostrava)
5. Prvních 1000 dní života z pohledu výživy - Bc. Pavla Boulaabi (Nutricia)
6. Pohlaví jako rizikový faktor pro vznik celiakie - Mgr. Zuzana Hlubková (SU Opava), Mgr. Jana Kačorová, Ph.D. (FN Ostrava)
7. Kamarádíme s KCO - MSK - Olga Plačková, Andrea Fialová (Vítkovická nemocnice Ostrava)
8. Život s celiakií - příběh celiaka - Mgr. Eliška Birková (KCO-MSK)
9. Celiakie a legislativa - Ing. Robert Vaněk (KCO-MSK)

Kontakt pro registraci: klubcelostrava.pg@seznam.cz