179. Žofinské fórum

Termín akce: 26.5.2015 - 26.5.2015

Opět jsme měli možnost se účastnit konference na Žofíně na téma Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie. S aktuální situací v zemědělském a potravinářském resortu seznámil přítomné v úvodní prezentaci ministr zemědělství Marian Jurečka.

"V rámci konání fóra připravila Agentura NKL Žofín s.r.o. společenské setkání s občerstvením, na kterém probíhala další, neformální diskuse účastníků. V rámci tohoto společenského setkání bylo pro nás ctí prezentovat české výrobky, oceněné národní značkou kvality KLASA. Mezi další producenty, které jsme měli čest představit v rámci 179. Žofinského fóra, můžeme jmenovat společnost Vitaminátor s.r.o., která se rovněž prezentovala svými výrobky. Velmi si této spolupráce vážíme a všem svým partnerům děkujeme." cituje agentura NKL Žofín s.r.o.